Депресия | Тревожност | Хроничен стрес | Бърнаут | Загуба | Взаимоотношения | Родителстване

Блог

Предновогодишно


На границата на две години.

Старата – объркана, сбъркана, трудна… Предизивикала човечеството за нов ред и смисъл. Тя - 2020 – година, която ще остане в спомените ни с корона! Корона, не просто искаща, а изискваща от нас да останем сами?! Или насаме със себе си?! Да се вгледаме - не, не навън, а навътре към себе си. И да потърсим и опора, и смисъл, и надежда – не навън, а в себе си.

Позволете ми да я изпратя с чест и достойнство, защото 2020 ни научи, че домът е най-сигурното място, че близките са най-голямата ни ценност, а да си добър човек е модерно. Научи ни да работим от вкъщи, да учим от вкъщи, да пазим децата, но и родителите си. Научи ни да ценим приятелството и подадената ръка. Да ценим живота. Подсети ни, когато си пожелаваме „живот и здраве“, да имаме предвид точно това! И да си мием ръцете…

Даде ни добър урок! От тези, които се преживяват. Надявам се и вярвам, че урокът е научен.

Защото идва Тя- новата! Новата година – обгърната в тайнственост, но и натоварена с много надежди още преди да е дошла! Всички около мен мечтаят за по-добра година. И обещанията за нейното начало не са „ще започна диета“, а „ще чета повече“; няма „ ще тръгна на фитнес“, а „ще пътувам“; желанията са за повече срещи с приятели, повече внимание към възрастните, повече грижа за здравето! Пренареди ли се светът ни?! Други ли сме ние?! Докато се вглеждаме в себе си, ще открием ли отново устоите на човечеството?! Ще останат ли добродетелите модерни?! Ще се смирим ли… Ще намерим ли в сърцето си чест и доблест, и добродетелите и мъдростта на предците, които сега така ревностно пазим?

Ако четем повече, отколкото говорим;

Ако творим повече, отколкото мечтаем;

Ако работим, рисуваме, пишем, пеем, плетем, отглеждаме цветя, готвим, творим повече, отколкото пазаруваме - не е била напразно старата година!


Автор: Снежанка Лунгова, психолог