Депресия | Тревожност | Хроничен стрес | Бърнаут | Загуба | Взаимоотношения | Родителстване

Услуги

Достъпна психологическа и логопедична помощ, съобразена с Вашето време


Онлайн психотерапията не се различава в основата си от срещите с терапевт на живо. Предимството е, че спестявате време, енергия и ресурси. Научете повече тук.

Онлайн логопедично консултиране е насочено към всички, които имат нужда от професионална подкрепа за преодоляването на езикови и говорни нарушения. Научете повече тук.

Корпоративните услуги на нашия екип включват тренинг за социални умения във виртуална среда, превенция на бърнаут, както и индивидуални консултации с цел усъвършенстване и подобряване на ефективността. Научете повече тук.