Депресия | Тревожност | Хроничен стрес | Бърнаут | Загуба | Взаимоотношения | Родителстване

Блог

Българският език – майчин или чужд за децата ни?

От съществено значение за развитието на комуникативните способности на едно дете е дейностите му да са съвместни с родителя. Дали ще са общи игри, разказване и обсъждане на приказки, или гледането на филми - най-важен е диалогът на родителя с детето.

Впечатления на един училищен психолог - част 2

Регулацията на емоциите и поведението е съставна част от психичното здраве, което се изгражда в процеса на интеракция между родителя и детето и на по – късен етап продължава развитието си в междуличностното общуване в по – широката социална среда - най-вече в училището.


Впечатления на един училищен психолог - част 1

Регулацията на емоциите и поведението е съставна част от психичното здраве, което се изгражда в процеса на интеракция между родителя и детето и на по – късен етап продължава развитието си в междуличностното общуване в по – широката социална среда - най-вече в училището.


За човешките ценности

Бабите са сладкодумните разказвачки на приказки, където слабите побеждават силните, а най-малките намират в сърцето си юнака, който побеждава триглавия змей. Приказките, където винаги доброто побеждава злото! Бабите пренасят с песните възхвалата за смелостта, красотата, добротата, приятелството, любовта. Бабите!

Моята йога, моята психология

Безграничният и безкраен процес на йога ме научи:

- да наблюдавам мислите си и нежно да отпращам ненужните в момента

- да съм търпелива и самодисциплинирана

- да приемам себе си

- да отделям време за себе си

- да прилагам саморефлексия

- да се доверявам на себе си

Чат терапия, защо не?

Една нова различна психологическа подкрепа в едно ново различно време.

Здравейте, заети, мултифункционални, можещи, справящи се със всичко, хора на нашето - динамично, интересно ново време. Време, изпълнено с голяма доза предизвикателства, което отправя заявка да усвоим умението да сме Свръхчовеци.

Животът е за живите

Кризата на пандемията доведе след себе си една от най-тежките форми на негативни емоционални преживявания - загубата на близък човек.

Как продължаваме напред?

Какви модели да следваме и как най-добре да се справим с последствията?

Защо има толкова много обичаи, свързани с погребението и сбогуването?

Тревожността, за която не говорим

Живеещи сами или с родителите си, без приятели, бягащи от повишения в работата - това са хората със социална тревожност. В световен план 3.6% или 264 милиона души живеят с тревожност. За България се отчитат 11%, но тези числа са от проучвания преди пандемията. Във всеки случай, където и да е по света, тревожността засяга два пъти повече жените, отколкото мъжете.

На български език

Начинът, по който представяме себе си и мислим за себе си, зависи в значителна степен от езика, на който го правим. Въпреки че идеята за това как езикът повлиява нашата личност е противоречива, има изследвания, които затвърждават схващането, че езикът определя нашите емоции и представата ни за света.

Кризата като шанс

Какво умея да правя най – добре?

Какво ми доставя най – голямо удоволствие?

С какво се чувствам полезна и как помагам на другите?

Опасността да отричаме опасността

Пандемията от Covid - 19 ни връхлетя и за дълъг период от време ни сблъска с нашите страхове от редица, в случая съвсем реални, опасности - загуба на работа, тежко боледуване…смърт. Тези обстоятелства рязко промениха живота ни и доведоха до високи нива на тревожност и стрес, с които продължаваме да търсим начини за справяне.

Социалната изолация през погледа на децата-ученици

По време на пролетната и есенната социална изолация, при срещите си с деца, винаги задавам въпроса: „Какво мислиш? Липсва ли ти училището?“ Истината е, че освен темата изолация, често излизаха и други теми, които са актуални за децата. Ето и систематизираните отговори:

Предновогодишно

На границата на две години.

Старата – объркана, сбъркана, трудна… Предизивикала човечеството за нов ред и смисъл. Тя - 2020 – година, която ще остане в спомените ни с корона! Корона, не просто искаща, а изискваща от нас да останем сами?! Или насаме със себе си?!

24/7

24/7 съпруг, баща, професионалист, учител – ролите се увеличават, а времето остава същото.

Доскоро институциите и организациите ни даваха усещане за стабилност. В момента разчитаме на себе си и на семейството си, за да се адаптираме към извънредната ситуация на пандемия и да съхраним ценностите си.

3 Стъпки за намаляване на стреса

След една година на стрес, лоши новини и изтощение имаме нужда от работеща формула с помощта на която да намалим стреса. Личният ми опит като професионалист и човек кристализира в 3 стъпки:

НОРМАЛИЗИРАНЕ, ЕНЕРГИЗИРАНЕ, ПОСТАВЯНЕ НА ГРАНИЦИ.