Депресия | Тревожност | Хроничен стрес | Бърнаут | Загуба | Взаимоотношения | Родителстване

Корпоративни Услуги

В помощ на бизнеса

FUPAN се стреми да отговори на бързо променящите се изисквания в бизнес консултирането. В условия на гъвкаво работно време всеки професионалист се нуждае от подкрепа, за да намери баланс между работата и личния живот. Предлагаме на Вашето внимание различен набор от психологическа подкрепа и професионални обучения с цел повишаване качеството на живот на служителите за личностно и професионално израстване.

Психологическо Консултиране

Консултиране по отношение на лични и професионални затруднения, актуални ситуации и начини за постигане на поставените цели.

Превенция на бърнаут

Намиране на адекватни начини за целенасочено намаляване нивата на стрес с цел избягване на професионално прегаряне.

Индивидуална терапия

Безопасно и конфиденциално пространство, в което можете да споделите своите проблеми и съмнения, да получите разбиране за изборите, които сте направили и да активирате своя ресурс за справяне в нови и трудни ситуации.

Личностно израстване

    • Повишаване на емоционалната интелигентност - емоциите като реални преживявания, които носят ценна информация и ни помагат по-добре да разбираме себе си

    • Подобряване на уменията за комуникация - взаимоотношенията присъстват както в личния, така и в професионалния живот и от основно значение за нашия успех е да се научим да общуваме по-добре

    • Повишаване устойчивостта на стрес - практикуване на стратегии за по-добра организация на времето, упражняване в казване на "не", усвояване на индивидуални начини за отпускане и релаксация, които да се използват в напрегнати ежедневни ситуации

    • Подкрепа на служителите за разгръщане на личностния потенциал - равносметка за постигнатите цели и набелязване на нови, повишаване на самопознанието и саморефлексията

Оценка на екипи

Диагностика на професионални екипи и индивидуални служители с цел подобряване на тяхната ефективност:

 • Групов скрининг за бърнаут - администриране на бърнаут тест, провеждане на интервю и обобщаване на резултатите в индивидуални препоръки

 • Индивидуална оценка за позициониране на служители - използване на високоспециализирани психологически методики за откриване на личностните тенденции и отправяне на препоръка за професионалните задължения и отговорности

Логопедично консултиране

Диагностика и терапия при различни артикулационни и говорни нарушения за възрастни професионалисти - ефективно и дискретно.

Групово Обучение

Ефективно общуване във виртуална среда - тренинг за малки до средни екипни групи, разделен в 4 модула:

 • Как да сме по-добри презентатори?

 • Как да сме по-добри активни слушатели?

 • Как да сме по-добри модератори в разговора?

 • Как да привлечем и задържим вниманието на аудиторията?