Депресия | Тревожност | Хроничен стрес | Бърнаут | Загуба | Взаимоотношения | Родителстване

Тестове и Анкети

В депресия ли съм?

В световен план 264 милиона души страдат от депресия. В България статистиката показва, че 6.6% от населението живее с това състояние. Депресията е един от водещите фактори за инвалидизация на хора в трудоспособна възраст. Тя води до намалена ефективност на работното място, чести отсъствия, причинени от соматични оплаквания и крие риск за живота, ако се задълбочи. Причините за депресията са различни - те могат да бъдат биологични, социални и личностни фактори. Във всеки случай психотерапията и фармакологията са доказано ефективни лечения при тази диагноза.

Проверете Вашето състояние в момента с помощта на кратък въпросник за оценка на депресивни симптоми.

Как се справяте с високите нива на стрес?

COVID-19 промени ежедневието, начина на живот, бизнеса и икономиката в световен план (Gautam and Sharma, 2020). Пандемията от COVID-19 има и сериозно негативно влияние върху психичното здраве и устойчивост (Brooks, et al., 2020). Настоящата ситуация на паника и несигурност активира тревожността за бъдещето и ресурсите за справяне. В този критичен период е важно да разберем какво може да направим, за да се ограничат негативните последствия за отделния човек. Управлението на стреса е най-важният елемент в подобряване на психичната стабилност и възвръщане на усещането за контрол.

Проверете нивото си на стрес с Burnout Test.