Депресия | Тревожност | Хроничен стрес | Бърнаут | Загуба | Взаимоотношения | Родителстване

Тестове и Анкети

В депресия ли съм?

В световен план 264 милиона души страдат от депресия. В България статистиката показва, че 6.6% от населението живее с това състояние. Депресията е един от водещите фактори за инвалидизация на хора в трудоспособна възраст. Тя води до намалена ефективност на работното място, чести отсъствия, причинени от соматични оплаквания и крие риск за живота, ако се задълбочи. Причините за депресията са различни - те могат да бъдат биологични, социални и личностни фактори. Във всеки случай психотерапията и фармакологията са доказано ефективни лечения при тази диагноза.

Проверете Вашето състояние в момента с помощта на кратък въпросник за оценка на депресивни симптоми.

Как се справяте с високите нива на стрес?

COVID-19 промени ежедневието, начина на живот, бизнеса и икономиката в световен план (Gautam and Sharma, 2020). Пандемията от COVID-19 има и сериозно негативно влияние върху психичното здраве и устойчивост (Brooks, et al., 2020). Настоящата ситуация на паника и несигурност активира тревожността за бъдещето и ресурсите за справяне. В този критичен период е важно да разберем какво може да направим, за да се ограничат негативните последствия за отделния човек. Управлението на стреса е най-важният елемент в подобряване на психичната стабилност и възвръщане на усещането за контрол.

Проверете нивото си на стрес с Burnout Test.

От какво се нуждае Вашата компания?

В състояние на глобална икономическа и здравна криза, бизнесът се нуждае от финансова и професионална подкрепа на много нива. Безпрецедентните събития на настоящето изискват трансформиране на работния процес такъв, какъвто го познаваме. Степента на гъвкавост и потенциал за приспособяване на компаниите към новите световни норми зависи изцяло от подготовката и личностните качества на служители и мениджъри.

Помогнете ни по-добре да разберем нуждите на Вашата компания, включете се в нашето проучване, за да създадем по-добри и адекватни продукти, които да бъдат от помощ в този труден период.

Нашата кратка анкета.