Депресия | Тревожност | Хроничен стрес | Бърнаут | Загуба | Взаимоотношения | Родителстване

Блог

Кризата като шанс


Латинската дума crisis има старогръцки произход и означава прелом, решителен момент.

В ситуацията на „новото нормално“, обусловено от пандемия, човечество отново е изправено пред нови обстоятелства, пред много неизвестни, изживявайки период на криза, на коренни промени в обкръжаващата ни среда и начина ни на мислене – изживяваме нещо като „шок от бъдещето”, който плаши мнозина от нас.

Когато появата на такъв стрес претовари уменията ни за справяне, резултатът е невъзможност да живеем ефективно. Настъпва дезорганизация и хаос. Чувстваме се объркани, изпитваме затруднение да се справим с ежедневните задачи. Сякаш се въртим в кръг, някой е натиснал пауза по отношения на нашите волеви и мисловни процеси, а тялото ни често реагира като при токов удар и силен шок. Мисълта и оценяването на ситуацията са замъглени и неясни – намираме се в нещо като ступор и всяко наше решение и опит за справяне ни се струват безуспешни. Тялото и психиката ни реагират с безсъние, виене на свят, сърцебиене, липса на апетит и др. Често изпитваме гняв, вина, страх, тъга, потиснатост, повишено напрежение, чувстваме се объркани и безпомощни, имаме усещането, че сме се провалили, ставаме гневни, често избухваме по незначителни поводи, изолираме се от близки и приятели, или злоупотребяваме с медикаменти, храна, алкохол, взаимоотношения.

Добрата новина е, че кризата рано или късно свършва. Тя може да трае от няколко часа до няколко дни или седмици, а през това време ние се опитваме да разрешим конфликта и да възстановим емоционалното си равновесие. Можем да възобновим баланса до първоначалното ниво или да открием нови възможности и ресурси и това да доведе до по-високо ниво на функциониране, до себеоткриване. Изходът зависи от това към какви механизми за справяне ще се обърнем или с други думи - какво ще направим, какво ще изберем? - Да се сблъскаме с проблема „лице в лице“, търсейки активно начини за разрешаване и излизане от кризата; да потърсим помощ, като споделим и поискаме съдействие от близки и професионалисти; или да се изолираме и да отричаме реалността.

Как да се справим?

- Неотложност – Ако имаме усещането, че се намираме в състояние на криза, по-добре да не отлагаме, а да потърсим помощ от близки, от професионалисти или от институции.

- Връщане на контрола – Когато сме в трудна и неотложна ситуация, ние често не можем да контролираме себе си и обстоятелствата около нас, затова се налага да удвоим сили и да възвърнем реда и сигурността в ежедневието си. Нека си зададем въпроса: „ От какво имам нужда точно в този момент?“ Установяването на личен контрол върху хода на събитията има положителен ефект и огромно психологическо значение за изхода от кризата.

- Търсене на сигурност – Обикновено след преживяване на криза насочваме вниманието си към търсене и възстановяване на чувството за защитеност и сигурност. Това е важна стъпка, която гарантира предотвратяването на повторна травма и възвръщането на вътрешното ни спокойствие. Само в състояние на баланс можем да използваме нашия потенциал, за да преодолеем трудностите, предизвикани от кризата.

- Ресурси, ресурси, ресурси – Когато неотложността на ситуацията е овладяна, възвърнали сме усещането си за контрол и се чувстваме спокойни и сигурни, можем да се обърнем към себе си и да открием нашия собствен източник на енергия, сили и воля да продължим. Отговорете си на въпросите:

Какво умея да правя най – добре?

Какво ми доставя най – голямо удоволствие?

С какво се чувствам полезна и как помагам на другите?

- Да живеем в настоящето - да действаме тук и сега - Нека правим всичко с малки стъпки, организираме деня си, съсредоточим се върху неща, които ни доставят удоволствие в настоящето. Ако потърсим реалистични и изпълними цели за всеки ден, усещането за криза ще се уталожи и ще възвърнем част от нормалността на ежедневието отпреди пандемията.

Кризата предизвиква промяна, дори и да не желаем това. Изправени сме пред задачата да действаме, за да съхраним себе си. Кризата разрушава старите модели, но може да доведе до нови идеи и причини за личностна промяна и израстване. В трудни ситуации нашите адаптивни способности се засилват и често изненадваме себе си.

Както казва К.Г.Юнг:

,, Човек е способен да преодолее абсолютно невъзможни трудности, ако е убеден, че това има смисъл.“

'A man can stand the most incredible hardships when he is convinced that they make sense.'

Автор: Йоана Кукова , психолог