За спешни случаи

Ако Вие или някой, когото познавате, е в криза или може да е в опасност, моля, използвайте следните контакти, за да получите незабавна помощ:

112 СПЕШНО

0800 1 86 76 Гореща линия за пострадали от насилие

116 111 Национална телефонна линия за деца

0888 99 18 66 Национална линия за наркотици и алкохол; 17 777 SMS: DMS HELPLINE

02/981 00 06 Спешен психиатричен кабинет в ЦПЗ “Н.Шипковенски” гр. София